Reklamácie

Reklamačný poriadok

Kupujúcí je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru zkontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia zpôsobeného pri preprave. Pokiaľ ano, potom je povinný ďalej zkontrolovať či naozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúcí povinný neodkladne informovat ako prepravcu, tak predávajúceho, najneskoršie však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky:

Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené závady oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@plienky.sk , prípadne telefonicky na 00420 608 78 44 78  alebo písomne na adresu uvedenú nižšie, spoločne zo základnými údajmi: aký tovar reklamujete, dôvod reklamácie, termín nákupu.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady. V prípade predaja tovaru označeného ako kvalita B je záruka obmedzená iba na vlastnosti, podla ktorých nebol tovar do tejto kategórie zaradený. Záruka sa nevzťahuje na závady zpôsobené bežným opotrebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale včítane dokladu o jeho kúpe. V prípade zistenia výrobnej závady bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítáva cena poštovného a balného. Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, zodpovedá za vzniknutú škodu dopravca. Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ nieje uvedené inak.

      


Provozovatel serveru: KIKKO CZ s.r.o., Štěpaňákova 6, Ostrava Kunčice, 719 00, Česká republika
www.plienky.sk, info@plienky.sk

Prevádzkované systémom PremiumSHOP